لبخندتان را ماندگار میکنیم ارائه دهنده خدمات عکاسی و تصویربرداری مدعی کیفیت برتر درگیلان و خوزستان رضایت شمارا تعهد خود میدانیم

「﷽」#عکس_فیلم_آسمان
📷#photography , Art
#rasht_official
#parehsarofficial
#عکاسی   #عروسی  #فرمالیته  #تولد
📞 09117046375 محمدی
Telegram⤵️
t.me/photoAseman2
www.photoaseman.ir
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁 #فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
1 روز پیش
View on Instagram |
1/9
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁 #فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
1 روز پیش
View on Instagram |
2/9
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁 #فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
1 روز پیش
View on Instagram |
3/9
#عمارت_عروسی #کلیپ_عمارت_باغ #عمارت_عروس . . @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #عروسی_ایرانی #عمارت_لاکچری #کلیپ_عروس #فرمالیته_عروس #عروسی_لاکچری #کلیپ_عروسی_لاکچری #عروسی_شمال . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosi
4 روز پیش
View on Instagram |
4/9
#بهم_رسیدن #کلیپ_عمارت_باغ #پشت_صحنه . . @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #عروسی #عمارت #کلیپ_عروسی #فرمالیته_عروسی #عروس #کلیپ_عروسی_فیلم #عروسی_شمال . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosi
1 هفته پیش
View on Instagram |
5/9
#کامینگ_سون #کلیپ_عمارت .. در سرم نیست به جز حال و هوای تو و عشق… شادم از اینکه همه حال و هوایم تــو شدی ” #علیرضا_آذر ” @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #عروسی #عمارت #کلیپ_عروسی #فرمالیته_عروسی #عروس #کلیپ_عروسی_فیلم #عروسی_شمال . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosi
2 هفته پیش
View on Instagram |
6/9
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
 خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

 “ #فريدون_مشيري ”

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
 خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

 “ #فريدون_مشيري ”

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
 خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

 “ #فريدون_مشيري ”

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند
 خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب…

 “ #فريدون_مشيري ”

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی .. بيمار خنده هاي توام بيش تر بخند خورشيد آرزوي مني گرم تر بتاب… “ #فريدون_مشيري ” @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁 #فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
2 هفته پیش
View on Instagram |
7/9
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

جهان بي عشق
 چيزي نيست
 جز تكرار يك تكرار

 “ #فاضل_نظری “ 

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

جهان بي عشق
 چيزي نيست
 جز تكرار يك تكرار

 “ #فاضل_نظری “ 

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

جهان بي عشق
 چيزي نيست
 جز تكرار يك تكرار

 “ #فاضل_نظری “ 

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

جهان بي عشق
 چيزي نيست
 جز تكرار يك تكرار

 “ #فاضل_نظری “ 

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی
..

جهان بي عشق
 چيزي نيست
 جز تكرار يك تكرار

 “ #فاضل_نظری “ 

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته_عروسی .. جهان بي عشق چيزي نيست جز تكرار يك تكرار “ #فاضل_نظری “ @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁 #فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
2 هفته پیش
View on Instagram |
8/9
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته
.

این خاصيَتِ عشق است ؛
 باید بَلَدَت باشم…!

 “ #علیرضا_آذر ”
.
.

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته
.

این خاصيَتِ عشق است ؛
 باید بَلَدَت باشم…!

 “ #علیرضا_آذر ”
.
.

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته
.

این خاصيَتِ عشق است ؛
 باید بَلَدَت باشم…!

 “ #علیرضا_آذر ”
.
.

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته
.

این خاصيَتِ عشق است ؛
 باید بَلَدَت باشم…!

 “ #علیرضا_آذر ”
.
.

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته
.

این خاصيَتِ عشق است ؛
 باید بَلَدَت باشم…!

 “ #علیرضا_آذر ”
.
.

@photoaseman_mohammadi

‏" N E W A R T W O R K "
.
.

#فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁
#فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی
.
.
.

#photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
#کالکشن_عکس_فرمالیته #عکس_فرمالیته . این خاصيَتِ عشق است ؛ باید بَلَدَت باشم…! “ #علیرضا_آذر ” . . @photoaseman_mohammadi ‏" N E W A R T W O R K " . . #فرمالیته_شمال #فرمالیته_پاییز🍁 #فرمالیته_شیک #فرمالیته_عروس #فرمالیته_خاص🎥🎬🎞 #فرمالیته_عروسى #عکاسی_فرمالیته_عروسی . . . #photography #photo #weddingphotographe #rasht_gilan #photography📷 #photographywedding #clipwedding #formalite #shahrgardi #gilan #iran #weddingphotography #photoaseman_mohammadi #photoaseman #cliparoosii
2 هفته پیش
View on Instagram |
9/9

برنامه زمانبندی شده مراسم عروسی در مجموعه آسمان . . .!

فلوچارت پیش رو، نمونه ای از دقت محاسبه آتلیه آسمان برای تحقق موفق و برنامه ریزی شده شیوه نوین ، علمی وصحیح  عکاسی و فیلمبرداری میباشد. در واقع مجموعه آسمان  با درک از اهمیت و حساسیت برگزاری مراسم ازدواج ، اجرای این رویداد مهم را به اما و اگرها ، رخدادهای احتمالی ، اتفاقات ، پیشامدها و آزمون و خطاها نسپرده است و با ارائه یک برنامه منسجم لحظه ای بر حسب دقیقه ، قدم به قدم آن را که خود بارها تجربه کرده است از شروع تا پایان آن به آگاهی شما مشتریان گرامی میرساند.

آتلیه عروس  عکس و فیلم آسمان یک مجموعه منسجم ، مبتکر و منحصر به فرد در ارائه پروژه های خاص “عروس” دارای تجربه اجرای بی شماری در این عرصه تخصصی میباشد.

نیازی به کارت عروسی نیست…

با سایت عروسی استودیو فتوآسمان میهمانان خود را دعوت کنید!

مجموعه عکس و فیلم آسمان مراسم عروسی در لوکیشن های شگفت انگیز و اختصاصی

فرمالیته جزیره کیش

ثبت خاطرات شما با جاذبه های زیبا و طبیعی جزیره کیش

کـیش

فرمالیته استانبول

خاطره سازی در کشور زیبایی ها با تنوع در لوکیشن های طبیعی و زیبا در استانبول

استانبول

فرمالیته شمال

بابهترین لوکیشن های طبیعی وباغ ،عمارت های خاص عروسی بهترین لحظات شمارا خواهیم ساخت

شمـال

فرمالیته قشم

با لوکیشن های جذاب و خاص و بکر و بی تکرار خاطره سازی خواهیم کرد

قـشم

عروس و داماد بخوانند!

Petal

معرفی 50 مدل سبدهای تزیین شده برای مراسم عروسی

سبدهای تزیین شده عروسی ، یکی از اکسسوری های عروسی ، بسیار جذاب و پرکاربرد برای از چیدن گیفت های عروسی یا لیت های عکس هدیه عروس و داماد ، گرفته تا جای دادن گلبرگ های رنگارنگ و نقل و سکه برای ریختن بر روی سر عروس و داماد ها هنگام ورود به مراسم عروسی […]

10 ایده جالب برای آلبوم عکس های عروسی

10 ایده جالب برای آلبوم عکس های عروسی  روز عروسی شما یک رویداد بزرگ است که هرگز نمی خواهید فراموشش کنید. یک آلبوم عکس عروسی روشی است که می توانید این روز را برای همیشه در قلب خود ثبت کنید.و…

 

modern-_79B4142-1-e1524398125652

سبک گل یقه کت دامادی شما چیست؟

گل یقه کت داماد (buttonhole) کوچک شده دسته گل عروس ، با الهام از رنگ ها و گل های اصلی آن می باشد که روی یقه سمت چپ کت ، که سمت قلب داماد است و به نشان وفاداری و عشق می باشد نصب می شود. انتخاب گل برای یقه کت آقا داماد چندان کار […]

 

2020-made-from-natural-leaves-flowers-pink-background-happy-new-year-wellness-healthy-lifestyle_49149-1073

9 ترند گل آرایی و دسته گل عروسی برای سال 2020 و 50 ایده

گل آرایی یکی از مهم ترین مسائل برای کیفیت زیبایی جشن عروسی به شمار می رود ، و همچنین دسته گل عروس یکی از مهم ترین اکسسوری های واجب عروس خانم های عزیز می باشد . به سبب اهمیت و درک جذابیت گل آرایی و دسته گل عروس در عکاسی و مراسم عروسی ، سایت […]

red-white-bridesmaids

چند ایده برای تم رنگ ها در مراسم عروسی

چند ایده برای تم رنگ ها در مراسم عروسی رنگ هایی که برای روز عروسی خود انتخاب می کنید می تواند از هر کجا به دست بیاورید. شاید شما یک رنگ را در ذهن داشته باشید اما در فکر اینکه کدام ترکیب باعث ایجاد یک پالت رنگی هماهنگ می شود هستید. در ادامه با ما […]

f

50 پیشنهاد لباس روز فرمالیته برای دامادهای شیک پوش

معمولا آقای داماد برای تصویر برداری روز فرمالیته کت و شلوار اسپرت و راحت تری نسبت به لباس روز مراسم عروسی ، به تن می کند ،حتی ممکن است داماد در این روز کت نپوشد و به یک پیراهن و شلوار یا شلوارک اکتفا کند و…

 

gold-beaded-wedding-shoes

20 مدل از زیباترین کفش های عروسی منتخب سال 1399(2020)

20 مدل از زیباترین مدل های کفش عروسی منتخب سال 1399 (2020) مجله تخصصی مد و فشن و زیبایی ووگ (Vogue)  برای عروس خانم های شیک پوش و مدگرایی که منتظر دیدن کفش های عروسی مد سال هستند را معرفی کرد . در این مطلب استودیو نوربین قصد دارد این 20 مدل خاص برای کفش […]

رنگ منتخب تم مراسم عروسی در سال 1399( 2020)

کمپانی‌ Panton (پنتون) رنگ زیبای آبی کلاسیک (سلطنتی) را به عنوان رنگ برگزیده سال 2020 معرفی و انتخاب گردید. بنابراین اگر در مرحله برنامه ریزی برای برگزاری مراسم عروسی خود هستید، رنگ مد امسال را فراموش نکنیدو…