عکاسی و فیلمبرداری فرمالیته عروس خارج از کشور

تعدادی از نمونه کارهای فرمالیته ترکیه در قالب عکس و فیلم :

فرمالیته استانبول

فرمالیته باکو

فرمالیته دبی