پکیج آفــــر فیلمبرداری و عکاسی

 

« نکته مهم : تمام فیلم و عکس های انجام شده بصورت خام و رئال تقدیم خواهد شد »

مدت و ظریفت محدود
آفر زیر شامل دوستانی خواهد شد که در ماه رمضان قرارداد فرمالیته بسته باشند.

 

« پکیج آفـــر »

( حذف یا اضافه آیتم های پکیج ) نیز وجود دارد!
قیمت و ارزش اصلی این پکیج : 5.500.000 تومان 3,500,000 تومان
  • تصویربرداری Full HD زمینی و هوایی
  • 3کلیپ ادیت شده
  • عکاسی رئال
  • عکس 60*50 بهمراه تخته شاسی
  • دو لوکیشن خاص
  • بهمراه پکیج هدیه آسمانی